Logo EqualMED

slider-equalmed-imadel-004 1r premi dels PLATFORMAwards 2020: ¡Ojalá! BANNER SEMINAIRE OUVERTURE 3r Espai de diàleg "Lideratge i Comunicació" 4r Espai de diàleg "Planificació estratègica amb enfocament de gènere" Visita de la delegació de Santa Coloma de Gramenet en Gueliz, Marràqueix 1ère formation des Agents d'Égalité de Gueliz, Marrakech 1ra Formació d'Agents d'Igualtat en Gueliz, Marràqueix 2ème formation des Agents d'Égalité de Gueliz Marrakech 2na Formació d'Agents d'Igualtat en Gueliz, Marràqueix Visita de les dones electes marroquines a Barcelona Visite délégation Vilafranca del Penedès à Youssoufia Visita delegació Vilafranca del Penedès a Youssoufia Seminari final "Lideratge polític de les dones electes locals: reptes i perspectives al Marroc i a la Mediterrània" Formation sur l'égalité et la prévention de la violence basée sur le genre à Youssoufia Formació "Prevenció i sensibilització de les violències masclistes" en Youssoufia Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones en Gueliz, Marràqueix. #BARAKA Atelier HIKAYA à Youssoufia Taller d'iniciació a HIKAYA a Youssoufia Suivi-et-évaluation-du-Plan-d'Action-Communal-selon-l'approche-genre 5 Espai de diàleg "Seguiment i avaluació del Pla d'Acció Comunal segons la perspectiva de gènere" Formations au profit des membres des instances de l’Équité, l’Égalité des Chances Formacions als membres de les instàncies d'Equitat, Igualtat d'Oportunitats i Enfocament de Gènere HIKAYA, Cercle de contes contre la violence basée sur le genre HIKAYA, Cercle de contes contra la violència de gènere

Presentació EqualMED

Des dels anys 2000, el Marroc s’adhereix a una sèrie de dinàmiques de reforma favorables a una major igualtat real i efectiva entre dones i homes, una millor representació de les dones en les autoritats locals i una major implementació de polítiques públiques locals sensibles al gènere.

Malgrat aquests avenços legals, la major part de comunes marroquines no han aconseguit integrar amb èxit la dimensió de gènere en les seves polítiques públiques, principalment, per la manca d’experiència, així com per la manca de programes d’acompanyament específic en aquest àmbit. És en aquest context que neix EqualMED, un projecte de cooperació descentralitzada entre l’Institut Marroquí de Desenvolupament Local (IMADEL) i la Diputació de Barcelona (DIBA), socis de cooperació des del 2008.

EqualMED aspira a promoure la igualtat de gènere en les polítiques públiques locals del Marroc, a través de tres àrees de treball:

  • La promoció de la participació política de les dones en l’àmbit local;
  • La integració de l’enfocament de gènere en les polítiques públiques a través de mecanismes de suport a la igualtat com la Instància per a la Paritat i Igualtat d’Oportunitats i l’Enfocament de Gènere (IEECAG) i els Agents d’Igualtat;
  • El reforç dels vincles de cooperació entre els municipis de la província de Barcelona i Marroc.

Els membres-socis municipals de cadascuna de les costes del Mediterrani són: Aït Ourir, Barberà del Vallès, Benguérir, Cerdanyola del Vallès, Chefchaouen, Chichaoua, El Kalaa, El Prat de Llobregat, Granollers, Guéliz, Igualada, Manresa, Mataró, Menara, Ouarzazate, Ras Ain Rhamna, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sidi Rahal, Tahanaoute, Terrassa, Tétouan, Torrelles de Llobregat, Vic, Vilafranca del Penedès i Youssoufia.

Principals activitats

Promoure la participació política de les dones als òrgans de decisió local:
  • Diagnòstic sobre “La integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques locals del Marroc”
Espais de diàleg i intercanvi:
Reforçar les capacitats i l’aprenentatge dels governs locals:

Reforçar la cooperació descentralitzada entre les comunas marroquines i els municipis de Barcelona:

  • Projecte pilot entre la comuna de Benguerir i el municipi de Sant Boi de Llobregat: l’introducció als pressupostos sensibles al gènere.
  • Projecte pilot entre el districte de Gueliz i el municipi de Santa Coloma de Gramenet: la lluita contra la violència de gènere en els centres escolars, a través de la formació de 37 Agents d’Igualtat.
  • Projecte pilot entre la comuna de Tetuan i el municipi de Terrassa: la creació del Consell de Dones de la Comuna de Tetuan.
  • Projecte pilot entre la comuna de Youssoufia i el municipi de Vilafranca del Penedès: HIKAYA, Cercle de contes contra la violència masclista.

Newsletter EqualMED_INFO

EqualMED_INFO, butlletí informatiu centrat en qüestions de gènere en el marc de les polítiques públiques del Marroc.

Segueix-nos i recorda fer servir a les xarxes socials l’etiqueta #EqualMED.

Logo Diputacio barcelona